Ameliyatsız İşlemler | Prof. Dr. Halil İbrahim Canter

Ameliyatsız İşlemler

Günümüzde insanların kozmetik işlemlere ilgisi artmasına karşılık bu işlemler için sarf etmek istedikleri para ve zaman azalmaktadır. Bu sebeple güncel medyanın da popülerize ettiği pek çok cerrahi dışı kozmetik yöntem giderek daha çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

 

Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta cerrahi dışı hiçbir yöntemin tek başına estetik cerrahi işlemlerinin yerini doldurmasının mümkün olmadığıdır. Reklam amacı ile adı geçen yöntemlerin pek çoğu amacını aşan iddialar ile tanıtılmakta, toplum yanlış yönlendirilmektedir. Ayrıca yeni çıkan her yöntem güvenilir ve etkili bir yöntemdir demek değildir. Bu yöntemlerin pek çoğu henüz yeteri kadar klinik testlerden geçmemiş, kullanım endikasyonları doğru olarak ortaya konulmamış, güvenilirlikleri ve etkinlikleri çok merkezli klinik çalışmalar ile kanıtlanmamış yöntemlerdir.

 

Ayrıca ülkemizde uzman olmayan kişiler tarafından, uygun olmayan yerlerde (güzellik salonları, kuaför salonları gibi) bu işlemler yapılabilmektedir. Kullanılan ürünlerin pek çoğu kalite standartlarının çok altında, tıbbi denetimlere ve sertifikasyonlara uygun olmayan ürünlerdir. Bu sebeplerle sadece fiyat avantajı göz önüne alınarak yaptırılacak işlemlerden sonra pek çok zaman kişiler faydadan çok zarar görmekte, oluşan estetik dışı sonuçların giderilmesi için hem maddi hem manevi bedeller ödemek zorunda kalmaktadırlar.

 

Tüm bu sebeplerden dolayı cerrahi dışı kozmetik girişimlerin uygun uzmanlık alanındaki hekimler tarafından ve kurumsal yapısı bilinen sağlık merkezlerinde yapılması gerekir. İşlemden önce yapılacak uygulamanın neticesindeki estetik kazanımların ne olacağı, iyileşme sürecinin nasıl olacağı, işlem sonuçlarının kalıcılığı ve olası komplikasyonların (sorunların) neler olduğu mutlaka sorulup öğrenilmelidir.

 

Aslında ameliyatsız işlemler olarak bahsedilen pek çok işlem, cerrahinin alternatifi olmayıp cerrahiyi tamamlayan yöntemlerdir. Hastalar için en iyi kozmetik sonuçlar cerrahi ile beraber bir yada birkaç cerrahi dışı yöntemin bir arada kullanılması ile elde edilebilmektedir. Örneğin hiçbir ameliyatsız işlem göz kapağındaki torbalanmaları estetik göz kapağı ameliyatı (blefaroplasti) kadar güzel düzeltemese de blefaroplasti ameliyatı sonrası kaz ayaklarını gidermek için botox uygulandığında elde edilen sonuç tek başına blefaroplasti ameliyatından veya botox uygulamasından çok daha tatminkardır. Hiçbir cilt gençleştirme işlemi yüz germe ameliyatı ile elde edilen sonucu sağlayamaz. Ancak yüz germe sonrası yapılan cilt gençleştirme işlemi ile hem ciltteki sarkmalar ve kırışıklıklar düzeltilir hem de cilt kalitesi arttırılarak tek başına yüz germe ameliyatı ile elde edilenden çok daha iyi bir estetik sonuç sağlanabilir.

 

Önemli olan tek bir yönteme bağımlı olmadan hastanın bütün olarak değerlendirilmesi, cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerin gerekir ise bir kaçının bir arada kullanılarak hasta için en uygun tedavinin yapılabilmesidir.