Kulak, Göz, Burun, Parmak Eksikliklerinde Protez/Epitez Uygulamaları | Prof. Dr. Halil İbrahim Canter

Kulak, Göz, Burun, Parmak Eksikliklerinde Protez/Epitez Uygulamaları

Hastaların protez/epitezlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için öncelikle hasta ile ilgili dijital bilginin bilgisayara aktarılması gerekiyor. Bunun için hastaya bilgisayarlı tomografi ve/veya üç boyutlu fotoğraf çekmek gerek. Dijital bilgi bilgisayara aktarıldıktan sonra sağlam taraftan ayna görüntü elde edilerek eksikliği tamamlanacak dokunun kalıbı çıkartılır. Bu kalıplara istinaden üretilecek epitezlerin uygulandıkları bölgelerde sağlam tespit edilebilmeleri için diş hekimlerini diş protezleri için uyguladıkları implant teknolojisi kullanılmaktadır. Epitezin uygulanacağı bölgenin çevresindeki kemiklere 2-3 adet implant yerleştirilir. Bu implantlar kemiğe kaynadıktan sonra uçlarına çok güçlü mıknatıslar tespit edilir. Uygulanarak epitezlere de mıknatıs yerleştirildiğince iki mıknatıs bir birlerini güçlü olarak tutacaktır. Uygulanan epitezlerin bakıldığında dikkat çekmemesi ise tamamen yapan hekimin ustalığına kalmaktadır.

 

Prostetik kulak onarımı nedir? Sağlam kulak örnek alınarak dışarıdan protez şeklinde kulak oluşturulması işlemine denir. Bu yöntemde en önemli nokta uygulanan protezin kafaya tespitinin yeterli sağlamlıkta olması ve bakıldığında kulağın protez olduğunun anlaşılmamasıdır. Protezin kafa tasına tespiti için diş hekimlerini diş protezleri için uyguladıkları implant teknolojisi kullanılmaktadır. Kafatası kemiğine yerleştirilen 2-3 adet implant kemiğe kaynadıktan sonra uçlarına çok güçlü mıknatıslar yerleştirilerek protez kafaya tespit edilmektedir. Protezin bakıldığında dikkat çekmemesi ise tamamen protezi yapan hekimin ustalığına kalmaktadır. Yapılan protezin rengi ve detayları ne kadar güzel ayarlanır ise sonuç da o denli mükemmel olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki renk uyumu mükemmel sağlandığında dahi hasta güneşte bronzlaşır veya zamanla cilt renginde değişiklikler olur ise protezin bu değişikliklere adapte olma şansı olmayacaktır.

 

Sanal cerrahi ile kulak onarımı nasıl yapılır? Sağlam taraftaki kulak yüzey tarayıcılar veya üç boyutlu tomografi ile görüntülendikten sonra bu kulağın bilgisayar ortamında ayna simetrisi elde edilir. Eğer eksik olan tarafta mevcut dokular var ise ayna görüntüsünden mevcut görüntü çıkartılarak eksik olan tarafa yapılması gereken onarımın tam boyutu belirlenmiş olur.

Belirlenen modele uygun prostetik kulak yapılabileceği gibi bu modelden kişinin kendi dokularından kulak yapmak için de faydalanılabilir.

Bu model üç boyutlu yazıcıdan çıktı alınarak ameliyatta kılavuz olarak kullanıldığında karşı kulağın röntgen kağıdı yada şeffaf bir naylon tabakaya alınan çiziminden çok daha detaylı ve doğru bilgi sağlamaktadır. Ayrıca iki boyuta indirgenerek şekillendirilmeye çalışılan kıkırdak için tam ve doğru üç boyutlu model kullanılmaktadır.

Sanal cerrahi kullanılarak ulaşılan son nokta ise eldeki model kullanılarak silikondan kulağın çatısının oluşturulmasıdır. Daha önce anlatıldığı şekilde kulaktaki eksikliğin modeli çıkartıldıktan sonra eldeki modelin negatif kalıbı çıkartılır. Bu kalıbın içerisine medikal silikon dökülerek hastaya uygulanacak implant elde edilir. Bu implant eksikliğin olduğu saç çizgisi önündeki deri altına yerleştirilerek çok aşamalı kulak onarımında ya da şakak bölgesinden alınan kas kılıfına sarılarak tek aşamalı kulak onarımında kullanılabilir.

Medikal silikon ile yapılan kulak çatısı implantların yumuşak olduğundan metpor implantlar gibi üzerlerine yatıldığında kolaylıkla kaplandıkları deriyi delip çıkmazlar. Kullanılan malzeme biyouyumlu olduğundan uygulandıkları dokularda minimal doku reaksiyonuna neden olurlar.

 

Prostetik göz onarımı nedir? Herhangi bir sebepten görme kaybı olduğunda göz küresi orbital kemiklerin içini dolduramaz ise veya göz küresinin tamamının alındığı durumlarda oluşan estetik kaybı gidermek amacı ile göz epitezlerinden yardım alınılabilir. Göz kapaklarının sağlam olduğu hastalarda uygulanacak epitez göz çukurunda durabileceği için karşı göz ile renk ve hacim olarak uyumlu bir epitez hazırlanıp kapakların içine konulması yeterlidir. Ancak göz kapaklarının da olmadığı hastalarda uygulanan epitezin yerinde durması için öncelikle göz çevresindeki (periorbital) kemiklere 2-3 adet implant yerleştirilmesi gerekir. Bu implantın kemiğe adapte olmasını takiben implantlara ve epiteze tatbik edilecek mıknatıslar sayesinde epitezin yerine tespit edilmesi sağlanacaktır. Böylece hasta ihtiyaç duyduğunda protezi çıkartıp epitezin uygulandığı soketin ve epitezin temizliğini de yapıp epitezi kolaylıkla yerine takabilecektir.

 

Prostetik burun onarımı nedir? Günümüzde alın dokusu veya vücudun başka yerlerinden doku nakilleri yapılarak burun eksikliklerinin onarımı yüz güldürücü şekilde yapılabilmektedir. Ancak tıbbi sebeplerle veya hastanın başka yerinden doku naklini istemediği durumlarda yüz kemiklerine 2-3 adet implant yerleştirilmesini takiben bu implantlara uygulanacak epitezlerle de yüzdeki şekil bozukluğu (deformite) bir ölçüde kamufle edilebilir.

 

Prostetik parmak onarımı nedir? Elin dördüncü ve beşinci parmakları kuvvetli kavrama gereken işler dışında el fonksiyonları açısından çok büyük bir görev üstlenmemektedir. Ancak yine de insanın elleri gibi görünen bir yerinde parmak eksikliği estetik olarak kabul edilmesi güç bir deformitedir. Pek çok kişi fonksiyon görmese de renk uyumu olan, dışarıdan bakıldığında anlaşılmayacak bir protez talep etmektedir. Diş implantlarında olduğu gibi eksik olan parmağın kemiğine yerleştirilecek kemik implantlarının üzerine yerleştirilen silikon parmak protezleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Kemiğe implant yerleştirilmesi oldukça kolay bir cerrahi işlemdir. Bu implantın kemiğe adapte olmasını takiben implanta geçebilen protezler üretilir. Böylece hasta ihtiyaç duyduğunda protezi çıkartıp elinin ve protezin temizliğini yapar ve protezini kolaylıkla yerine takabilir.