Damarsal Anomalilerin Tedavisi | Prof. Dr. Halil İbrahim Canter

Damarsal Anomalilerin Tedavisi

Damarsal anormaliler intrauterine gelişim sırasında (anne karnında) vücudun bir bölgesindeki damarların hatalı gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalıkların genel adlandırılmasıdır.

 

Damarsal anormaliler birçok isimle anılmakta ve çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak için eskisi gibi çok sayıda değişik isimler ile adlandırılmak yerine artık histolojik yapılarına göre adlandırılarak hemangiom ve vasküler malformasyonlar olarak ikiye ayrılmışlardır. Tedavi seçenekleri tamamen farklı olan bu iki grubun bir birlerinden tanı aşamasında ayrılması önemlidir.

 

İki grup arasındaki temel fark: Hemanjiyomlarda anormal damarların duvarını oluşturan hücreler (endotel hücreleri) gelişimini tamamlamamış (immatür) hücrelerdir. Bu sebeple embriyolojik gelişimlerini tamamlamalarını takiben lezyonda klinik düzelme (involüsyon) gözlemlenir. Vasküler malformasyonlarda ise anormal damarların duvarını döşeyen hücreler embriyolojik gelişimlerini tamamlamış hücrelerdir ancak damarların üç boyutlu anatomisi (konfigürasyonu) anormaldir. Bu sebeple vasküler malformasyonlarda klinik olarak hızlı büyüme ya da kendiliğinden düzelme gözlemlenmez. Bebek büyürken bebeğin vücudun kalanı ile olan oran korunarak vücudun kalanı ile eşit miktarda büyürler.

 

Damarsal Anormali Sınıflaması;

 1. Hemangiomlar
 2. Vasküler Malformasyonlar
  1. Akım hızına göre
   1. Yüksek akımlı vasküler malformasyonlar
   2. Düşük akımlı vasküler malformasyonlar
  2. Histolojik tiplendirmesine göre
   1. Arteriyel malformasyonlar
   2. Venöz malformasyonlar
   3. Arterio-venöz malformasyonlar (AVM)
   4. Kapiller malformasyonlar
   5. Lenfatik malformasyonlar