Zenginleştirilmiş Yağ (Kök Hücre) Uygulamaları | Prof. Dr. Halil İbrahim Canter

Zenginleştirilmiş Yağ (Kök Hücre) Uygulamaları

Son yıllarda Plastik Cerrahideki en ilgi çekici gelişmelerden birisi şüphesiz yağ enjeksiyonlarıdır. Önceleri yağ enjeksiyonlarının sadece dolgu amaçlı olduğu düşünülürdü. Ancak yapılan çalışmalar yağ dokusunun erişkin tip kök hücreler açısından vücuttaki en zengin kaynak olduğunu ortaya çıkardı. Bu sayede bir zamanlar hastaların kurtulmak istedikleri yağlar artık içindeki hücreler sayesinde şifa kaynağı oldu. Yağdan elde edilen kök hücreler verildikleri yerde eksik olan hücre tipine dönüşüp onarım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Örneğin orta yüze dolgu amaçlı yağ verildiğinde kök hücreler değişime uğramakta, fibroblastlara dönüşerek kollajen sentezlemekte ve cildin gençleşmesini sağlamaktadırlar yada uygulandıkları bölgedeki damarlanmayı arttırarak dokuların iyileşme kapasitesine katkı sağlamaktadırlar.


Kişilerden alınan yağ dokusu belli işlemlerden geçirilerek saflaştırılır ve içerdikleri kök hücreler konsantre olarak izole edilir. Bu kök hücreleri de içeren hücre kokteyli bu haliyle sınırlı bölgelerdeki iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılabileceği gibi daha fazla yağ ile karıştırılarak zenginleştirilmiş yağ elde etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu hücreler sadece estetik amaçlar ile değil aynı zamanda iyileşmeyen açık yaralarda, şeker hastalarının ayak yaralarında, radyoterapi sonrası zarar görmüş ciltlerin yenilenmesi gibi zor alanlarda da başarılı ile kullanılmaktadır.


Yağ enjeksiyonları ve kök hücrelerin hem estetik, hem de onarım cerrahisindeki kullanımlarını inceleyen yeni bilim dalına Rejeneratif Tıp adı verilmiştir.

En zengin kök hücre kaynaklarından biri yağ dokusu;

Son birkaç yıl içerisinde kök hücreler ile ilgili yapılan yeni çalışmalar çarpıcı bazı gelişmeleri de göz önüne koyuyor. Kök hücreler kendi kendini yenileyebilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla da vücutta kayba uğrayan dokuların yenilenmesini sağlıyor. Kök hücre farklı kaynaklardan elde edilebiliyor olsa da erişkin insanda bilinen en zengin kök hücre kaynaklarından birisi yağ dokusudur.

Yağ hücrelerinden hücre kokteyli elde ediliyor;

Yağ dokusu, içerisinde yağ hücrelerinin yanı sıra rejenerasyon potansiyeli olan kök hücreleri, yeni damar oluşumunu hızlandıran hücreleri (perisitleri), tüm bu hücrelerin tutunmasını sağlayacak bağ dokusu elemanlarını ve bağ dokusunu üreten hücreleri bulunduruyor. Hastadan alınan yağ dokusu içerisindeki yağ hücreleri laboratuvar koşullarında diğer hücrelerden ayrıldığında geride kalan diğer tüm hücreler ve bağ dokusu elemanları vücudun iyileşme kapasitesini arttıran bir kokteyl halini alıyor.

Vücuda uyum sağlayan yağ diğer dolgu maddelerinden çok daha etkili;

Dolgu amacı ile kullanılan yağ, konulduğu ortama adapte olup hastanın kilo değişikliklerine ve yaşlanma ile gelen değişikliklere uyum gösteriyor. Bu bakımdan yağın diğer kalıcı dolgu maddelerine göre üstünlüğü bulunuyor. Dolgu amacı ile uygulanacak yağın yine yağ dokusunda elde edilen hücre kokteyli ile karıştırılması sonrası konulduğu ortamda daha yüksek oranda tutunduğu ve yaşamsallığını devam ettirdiği görülüyor.

Yağdan elde edilen hücre kokteyli cilt kalitesini artırıyor;

Hücre kokteyli ile zenginleştirilmiş yağın sadece dolgu etkisi bulunmuyor. Aynı zamanda uygulandığı alanda rejenerasyonu arttırarak dolgu etkisinin ötesinde beklenenden daha olumlu etki yaratıyor. Hücre kokteyli ile zenginleştirilmiş yağ, uygulanan alanın üzerindeki ciltte kalite olarak artış, kırışıklıklarda azalma gözlemleniyor.

Kokteyl vücutta yağ fazlalığının olduğu bölgelerden elde ediliyor;

Öncelikle hastadan alınabildiği ölçüde çok yağ alınıyor. Elde edilen yağın yaklaşık 300-400 ml kadarı laboratuvara gönderilerek işleme tabi tutulup hücre kokteyli elde ediliyor. Hazırlanan bu hücre kokteyli daha sonra dolgu amacı ile kullanılacak yağa eklenerek bu yağın içerisindeki rejeneratif hücrelerin miktarı oransal olarak arttırılıyor. Bu hücreler ile zenginleştirilen yağ kullanıldığında hem uygulanan yağın önemli bir kısmının uygulandığı alanda yaşama sansı arttırılıyor hem de yağın uygulandığı bölgede doku iyileşmesi hızlanarak yağın uygulandığı bölgede hızlı sağıltım sağlanıyor. Hastadan alınacak yağlar için hastanın mevcut durumuna bakılarak karar veriliyor. Hastanın hangi bölgesinde fazlalık yağ var ise öncelikle olarak o bölgeden yağ alınıyor.


HÜCRE KOKTEYLİNİN SAĞLADIĞI 4 MUCİZE;

Meme yapımında protezin yerini alabilir. Memesi alınan hastaların meme yapımı için yağ enjekte edilecek durumlarda hücre kokteyli ile zenginleştirilmiş yağ kullanılmaya başlandı. Henüz gelişme aşamasında olsa da tekrarlayan seanslarda uygulanacak yağ dolgusu ile oluşturulacak memenin, silikon meme protezlerine alternatif bir tedavi şekli olacağı düşünülüyor.  

Cilt gençleştirmede etkili: Yaşlanmaya bağlı yüzde hacim kaybı olan hastalara hücre kokteyli ile zenginleştirilmiş yağ uygulandığında erken dönemde hacim etkisi ile hızlı bir düzelme gözlemleniyor. Ancak asıl fayda işlem sonrası üzerinden zaman geçtiğinde hücre kokteyli içerisindeki kök hücrelerin rejeneratif etkisine bağlı gelişiyor. Ciltte gençleşme, kırışıklıklarda azalma, cilt kalitesinde olumlu yönde değişiklikler (pigmentasyonlarda ve yara izlerinde azalma) gözlemleniyor.  

Yaşlanmanın izlerini ellerden siliyor. Yaşlanmanın bulgularından önemli bir kısmı da ellerdeki cilt değişikliği. Özellikle ellerin üzerindeki cilt inceliyor, içerdiği yağ miktarı azalıyor, kırışıklıklar gelişiyor ve pigmentasyon artışı (renk değişiklikleri) gözlemleniyor. Elin üzerindeki cilt altına çok sayıda noktadan azar azar yağ enjeksiyonları yapılarak azalan hacim kaybı yerine konurken ağın içerisindeki rejeneratif hücreler sayesindeki yaşlanan cildinde kalitesinde artış, kırışıklıklarda azalma ve koyu renk değişiklerinde azalma sağlanabiliyor.

Yara tedavilerinde başarılı sonuçlar elde ediliyor. Artık yağ dokusundan elde edilen, içerisinde yüksek oranda kök hücrelerin de olduğu bilinen hücre kokteyli kullanılarak, kapatılması çok zor olan açık yaraların tedavisi başarı ile gerçekleştiriliyor. Şeker hastalarının kapanmayan yaralarında, dolaşım sorunu olan bölgelerdeki yaraların kapatılmasında, hatta radyoterapi tedavisi sırasında nadiren de olsa hastaların cildinde oluşan yaraların tedavilerinde yağ dokusundan elde edilen hücre kokteyli ile başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular