Hipertelorizm Ameliyatları (Ayrık Gözlere Yönelik Girişimler) | Prof. Dr. Halil İbrahim Canter

Hipertelorizm Ameliyatları (Ayrık Gözlere Yönelik Girişimler)

Göz kürelerinin birbirlerinden aşırı ayrık olduğu duruma tıbbi olarak hipertelorizm adı verilir.

 

Gözler arası mesafe ölçülürken burun kenarlarındaki kemikler arası mesafenin ölçülmesine interorbital mesafe, gözün iç kısımlarındaki çentikler arasının (medial kantuslar arasının) ölçülmesine interkaltal mesafe denir. Erişkin erkeklerde İnterorbital mesafe yaklaşık 28 mm, bayanda 25mm, yenidoğan bir bebekte 16 mm civarında olmalıdır. Bu ölçümlere dayanarak İnterorbital mesafenin 30-34 mm olduğu hastalar grup I, 35-39 mm olanlar grup II, 40 mm ve üzeri olanlar ise grup III olarak sınıflandırılırlar.

 

Hipertelorizm hastalarına yapılacak cerrahiye karar verilmeden evvel üç boyutlu bilgisayarlı tomografi çekilerek hastaların orbital kemikleri dışında maksillanın ve üst dişlerin de etkilenip etkilenmediği değerlendirilir. Ayrıca magnetik rezonans görüntüleme yapılarak orta hatta beyin yada ilgili dokuların olup olmadığı ameliyat planlaması yapılırken dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bu değerlendirmeler sonucunda hastanın göz çevresindeki kemiklere gözlük çerçevesi gibi kesiler yapılarak (box osteotomi) kemikler yaklaştırılabileceği gibi tüm yüz kemikleri ortaya yaklaştırılacak şekilde (fasiyal bipartisyon) de ameliyat yapmak gerekebilir. Bazı hastalarda ise kemikler ortaya yaklaştırılırken aynı zamanda öne almak da gerekli olabilir.